▲ Inför seminarium

Nästa tisdag påbörjar vi på BIB12 våra betygsgrundande seminarium i delkurs 3. Det känns lite läskigt, men samtidigt spännande! Diskutera, reflektera och ställa vetenskapliga frågeställningar är något som verkligen behövs övas på. Så det ska bli spännande, men som sagt är det också lite läskigt efter som våra seminarium på Konst- och bildvetenskapen aldrig var tentor utan "bara" seminarium (och de utfördes väl inte helt korrekt heller). Vi är indelade så att det är 10 personer i varje grupp så har vi fått varsin fråga att utgå ifrån. Den fråga jag ska reflektera (mest) över lyder:

3. Finns det andra verksamhetsområden än forskning där vetenskapliga teorier, begrepp och perspektiv är användbara? Exempel? Finns områden där de inte är användbara eller tillämpliga? Vad kan gälla för biblioteksverksamheter?

Den kurslitteratur vi har tillgänglig är böckerna Källa: Internet av Thurén och Strachal samt Varför Vetenskap? av Bjereld, Demker och Hinnfors. Båda två, enligt mig, är hitills väldigt intressanta böcker om hur man kan tänka vetenskapligt, vad det innebär och hur man går tillväga i forskningsarbete samt om att vara källkritisk och granskande i var/vem/hur man hittar olika typer av information, framför allt hur viktigt det är i och med att det mesta skrivs om på internet och tros vara sant ofta utan djupare gransking. Många tar tyvärr det mesta för sant bara för att det står något om det, och just här är det viktigt att ha en kritisk blick för att kunna avgöra vilken information som verkar mest trovärdig och är mest sanningsenlig. Det har vi pratat en hel del om idag, vikten av att granska material med en granskande blick (källkritiskt), väldigt intressant och nyttgit! Vi har tydligen även två artiklar till befogande, de föreläsningar vi varit på de senaste två veckorna (4 st.), plus föreläsningar på ljud- och filmfiler! Praktiskt om man vill plugga hemma eller har svårt att koncentrera sig i föreläsningssalar.

Artiklarna hade jag helt glömt bort och tänkte ladda ner idag. Varför vetenskap? har jag kommit halvvägs i, Källa: Internet började jag på igår kväll och den känns tillräckligt lättsmält (turligt nog) för att läsas på kvällen innan sängdags (!) vilket är bra för oss studenter som har lite tid. (Ibland skulle man önska att man endast behövde sova kanske 3-4 timmar per natt, som Taylor Townsend i O.C., som ändå är pigg och allert hela dagarna, jävla TV, du ger mig osunda/orealistiska ideal.) Föreläsningarna har jag varit på och ljud- och filmfilerna har jag nästan plöjt igenom så det är väl bara att fortsätta antar jag, läsa klart, anteckna, diskutera och repetera.

Dags för det nu!


(Rolig bild. Säger mycket om hur bibliotekariearbetet förändrats på senare tid.)


▲ Translation
Next week we will start our seminar for our third part of our first course here at BHS. I'm nervous but also excited in a way. Got to study hard all week though, so I better get started right away! I wish I was Taylor Townsend (The O.C) then maybe I wouldn't have to waste som much time on sleep...

▲ Tentamen

Måndag till onsdag har vi på BIB12 tentamen i form av seminarium/diskussionsforum över internet (pingpong, skolans hemsida) vilket hittills varit lite svårt, men ändå intressant. Jag har skrivit det antal inlägg och ord man ska ha skrivit för möjlighet till godkänt, där emot är jag osäker på ifall innehållet anses tillräckligt problematiserande och reflekterande för betyget.. men jag hoppas, för jag har gjort mitt bästa och dessutom försökt diskuttera (gav svar på kommentar med egna reflektioner) men jag vet inte. Att reflektera över det jag läser är något jag verkligen behöver jobba på. Man kanske skulle börja skriva lite mer omfattande recensioner ändå, för att öva? (Månadens bokinlägg kommer i veckan, åker tillbaka till Borås i eftermiddag.)

▲ Att studera till Bibliotekarie

Att jobba som bibliotekarie handlar inte bara om att stämpla ut böcker och ställa upp böcker i hyllor. Det är bara en bråkdel av vad man kan göra som bibliotekarie. Framför allt handlar det om att möta människor och guida dem i deras sökning efter olika typer av information, hjälpa dem att hitta rätt väg, hitta rätt dokument. Även om att skapa läslust, en nöjsam plats öppen för alla, upprätthålla demokration i samhället, finnas som stöd med bokprat, boktips, sagostunder etc. och bidra med folkbildning och utvecklandet av läsande och läsförståelse, framför allt hos barn- och ungdomar och människor med utländsk bakgrund som kanske har svårt för det svenska språket. Då ska man finnas där som ett stöd med böcker på andra språk så att även de kan läsa och bygga upp sitt språk, sitt ordförråd men också känna sig trygga och våga komma in i det svenska språket. För barnen handlar det om att skapa en positiv bild på läsning och lärande, att våga söka efter kunskap, hur man enklast och mest effektivt söker efter information och om att vara källkritisk. Googel handlar mer om kvantitet än kvalitet, i alla fall om man utan att tänka kritiskt, går på första bästa länk och sedan blint tror på det som står där, utan att titta vidare, utforska.

Som bibliotekarie kan man jobba med mer än Folkbibliotek, som de flesta antagligen får en bild utav. En tyst plats med en sträng bibliotekarie med håret uppsatt i en stram knut, feta glasögon, ullkjol och sandaler. De finns säkert de också, men det är knappast ett översyrande ideal. Man kan jobba på Universitetsbibliotek, Högskolebibliotek, Forskningsbibliotek, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek och vara en viktig roll i barn- och ungdomars utbildning, Specialbibliotek, Företagsbibliotek där det handlar om bra mycket mer än att låna ut böcker. Där handlar det mer om att ta vara på de dokument och den information som finns och skapas på företaget. Att ha kolla på konkurens och vad som skrivs om företaget etc. Man kan jobba med all typ av informationshantering som ofta inte ens annonseras ut som ett arbete som Bibliotekarie.


(funnen i datorns arkiv, vet ej vart den är tagen)


Nu på BHS läser vi vår första kurs Introduktion till högre studier & Bibliotek- och Informationsvetenskap. Vi har inte ens börjat med något praktiskt som att låna ut böcker och katalogisera. Vi har pratat om principerna med en bibliotekskatalog, men att använda system gör vi först senare. Vi har inte ens praktik, vi ska ha fältstudier. Vad många inte tror och vad som motkämpades ganska länge är att vi studerar ett akademiskt ämne, det är ingen direkt yrkesutbildning även fast man kan jobba efter kandidatprogrammet, men det finns även stora möjligheter att fortsätta läsa. På magister- eller masternivå eller till och med doktorera och forska i ämnet. Vad man kan forska om? Jo, användarstudier till exempel, vad användare har för behov, hur man bäst kan hjälpa, vilken vikt teknologins framsteg har inom bibliotek och informationsutvecklingen etc. Det finns massor som behöver ses över. Exempelvis har vi hela den här grejen med att Bibliotekarieyrket är ett så kallat "kvinnoyrke" och där av har låg status och låga löner och att det är vi kvinnors egna fel för att vi inte ställer tillräckligt höga krav. Det kan man ju funder på om det stämmer. Själv tycker jag att det är bullshit. Vi kan gå in närmre på det en annan gång. Nu måste jag läsa den där danska boken.

▲ Måndag, kursdel 2 börjar

Idag efter lunch började del 2 på vår första kurs Introduktion till högre utbildning och biblioteks- och informationsvetenskap, 15hp. Till den här kursen har vi två böcker och något elektroniskt dokument. Den ena boken är Foundations of Library and Information Science som vi läst massvis och använt oss av redan i första kurdelen. Den ändra boken är Bibliotekarerne, En profession i et felt at viden, kommunikation og teknologi. Ja, ni läste rätt och nej, jag har inte stavat fel. Boken är på danska.

Det här med att läsa kurslitteratur på annat språk är vanligt, men absolut oftast är det då engelsk litteratur och det är helt förståeligt då vissa ämnen inte skrivs på svenska. Men danska. Att läsa danska är betydligt mycket lättare än att lyssna, i alla fall för mig. Och inget illa menat mot Danmark nu, utan jag vill mest få utlopp för den här känslan av att jag inte kommer kunna förankra mina examinerande seminarieinlägg i den här boken och kanske inte kunna delta lika brett i de diskussioner som vi ska vara med i. Jag kan läsa texten, jag sitter dessutom med google translate och översätter och försöker förstå, men det fastnar inte! Det fastnar verkligen inte. Vad ska jag göra, hur tar man sig igenom något sådant här? Hur gör man?? Jag behöver hjälp för jag är verkligen intresserad och vill förstå och vill kunna delta i diskussionerna, utan att känna att jag missat en väsentlig del p.g.a. att jag inte förstått 50% av litteraturen vi ska kunna referera och förankra oss i.
 
Fan.


▲ Translation
Today, the second part of our course started and one book is written in danish, which I do not understand at all.

▲ Skolstart!

Nu har skolan börjat här i Borås! Det verkar bra och kul. Har tyvärr inget internet hemma ännu, så inlägg får vänta.

Nyare inlägg
RSS 2.0